USD

მშრალი საკვები კატებისთვის 10კგ


51.04

FITMIN PURITY URINARY
კატის საკვები, რომელიც დადებითად მოქმედებს საშარდე გზებზე და 75% ცხოველური ცილა.